Ngày hội “Vì bạn” năm học 2019 – 2020

thtranquoctoan 31/01/2020 Lượt xem: 51

Với mục đích giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cho các em học inh Sáng ngày 31-1, Liên đội trường TH Trần Quốc Toản đã tổ chức ngày hội "Vì bạn" Năm nay, ngày hội được tổ chức dưới dạng 2 gian hàng, tất cả tiền bán được ẽ góp lại ủng hộ cho học inh khó khăn trong nhà trường: - Khu các gian hàng bán vậy dụng đóng góp: Các gian hàng do các khối lớp phụ trách,